Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa X ra mắt chiều 11-12 – Ảnh: NAM TRẦN

Thư Đại hội Hội sinh viên Việt Nam gửi sinh viên cả nước

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X công bố thư đại hội, gửi gắm đến sinh viên cả nước.

Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa X ra mắt chiều 11-12 – Ảnh: NAM TRẦN

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 11-12-2018 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, gần 700 đại biểu đã thống nhất cao việc tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào Sinh viên 5 tốt trong giai đoạn tới.

Đại hội đã thống nhất quyết tâm xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, khát vọng vươn lên; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, với chế độ XHCN, với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam đang học tập trong và ngoài nước:

Thứ nhất, hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN thông qua những việc làm cụ thể: bền bỉ rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tác phong để trở thành công dân gương mẫu, có lối sống đẹp, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu Nguyễn Phương Thảo, đại biểu biểu thay mặt gần 700 đại biểu sinh viên toàn quốc đọc thư Đại hội – Ảnh: NAM TRẦN

Thứ hai, mỗi sinh viên hãy đề cao tinh thần cầu thị, ham học hỏi: học ở thầy cô, học ở nhà trường, học ở bạn bè và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy để xã hội thấy rằng sáng tạo, dấn thân, năng động là những phẩm chất nổi trội của sinh viên Việt Nam. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đang chờ các bạn.Thứ ba, hãy lan tỏa tinh thần chia sẻ, tình nguyện vì cộng đồng, xã hội. Mỗi sinh viên là một câu chuyện đẹp trong cuộc sống, trong các hoạt động tình nguyện, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của đơn vị, địa phương.

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ đi trước, để xứng đáng với lòng tin cậy sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người trẻ hôm nay, từ Đại hội này, các bạn hội viên, sinh viên hãy chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2018 – 2023, vì sự phát triển của sinh viên Việt Nam, vì sự thịnh vượng của Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tổng kết, chúc mừng đại hội thành công – Ảnh: NAM TRẦN

Theo Báo Tuổi trẻ Online

Admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.