PGS.TS. Lê Văn Tán, phó hiệu trưởng nhà trường cùng với thầy Lê Bá Long trưởng ban tổ chức và cô Nguyễn Thị Thương Bí thư đoàn trường đã nhấn nút khai mạc ngày hội