Kiểm tra chuyên đề: “Công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2023” – Liên chi hội Công nghệ Sinh học & Thực phẩm

Nhằm Kiểm tra chuyên đề “Công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2023”. Kết quả tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tổ chức tốt các hoạt động triển khai những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đến toàn thể cán bộ hội, hội viên , sinh viên tại cơ sở bằng hình thức trực quan, sinh động.

Không có mô tả.

Vào ngày 11/10/2020, Tại phòng họp V2 Ban kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM thực hiện kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm

Hồ Văn Trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.