Những quy định về các tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 – 2023.

Để có thể xét duyệt danh hiệu cao quý này, chúng ta phải hoàn thành tốt các tiêu chí sau đây:

 • Tiêu chí chung cần đạt được:

+ Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với Hội Sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đáng trực thuộc Trung ương phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường). + +Được Ban Thư ký Hội sinh viên cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên các tỉnh (đối với các đơn vị chưa có tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh), Ban Thư ký Hội Sinh viên các đại học, học viên, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương đề nghị xét ở cấp Trung ương.

 1. Đạo đức tốt:

+ Với mức điểm rèn luyện đạt 90/100 điểm (theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành).

+ Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiều “Chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương từ cấp trường trở lên.

 • Học tập tốt:
 • Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,4/4 trở lên (đói với các trường đào tạo theo học chế tin chỉ) hoặc đạt từ 85/10 trở lên (đối với các trường đào bo theo niên chế).

+ Có luận văn, đồ án tốt nghiệp đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi, giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế.

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại tốt từ cấp trường trở lên hoặc cấp khoa trở lên.

+ Có bài tham luận in trong kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành từ cấp trường trở lên.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bàn hoặc được các giải thưởng từ cáp tỉnh trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia các kì thi học thuật cấp quốc gia, cấp quốc tế.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh trở lên.

 • Thể lực tốt:

ĐẠT 01 TRONG 02 TIÊU CHUẨN SAU:

+ Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên

+ Tham gia các hoạt động sát hạch thế lực và đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe” từ cấp trường trở lên (Tiêu chuẩn cụ thể theo Phụ lục 1 định kèm).

 • Tình nguyện tốt

Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyên cộng dồn. Ví dụ sinh viên A tham gla 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 lần hiến máu tình nguyện 1 ngày tình nguyên Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tình đủ tiêu chuẩn).

 • Hội nhập tốt:

Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

Đạt chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương B1 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ khác ở trình độ tương đương trở lên hoặc tổng điểm các học phần ngoại ngữ tích lũy từ năm nhất tới thời điểm xét đạt từ 3,2/4 trở lên hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên.

Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế.

Đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hội nhập hoặc các cuộc thi học thuật bằng ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

 • Đối với “Tập thể sinh viên 5 tốt”

Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội liên chi đoàn, chi đoàn (đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên)

 1. Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh (đối với Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường).
 2. 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”
 3. Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
 4. Có ít nhất 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố.
 5. Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Hồ Văn Trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.