Tags : mhx

Cùng nhìn lại chiến dịch Mùa hè xanh 2018: Nâng cao hơn nữa phong trào tình nguyện trong sinh viên

Trải qua gần một tháng (16/6/2018 – 15/7/2018) với chiến dịch “Mùa hè xanh 2018”, sinh viên, giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động tình nguyện trong sinh viên. Chiến dịch “Mùa hè xanh 2018” đã diễn ra […]Read More