Trang chủ Tags Hoinghi

Tag: hoinghi

Hội nghị tập huấn cán bộ bộ Đoàn – Hội chủ...

Nhằm mục đích trang bị nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm triển khai những nội dung...

Tổng kết Công tác Đoàn – Hội 2018: Một năm hoạt...

Với mục đích tổng kết cũng như nhìn lại các kết quả đạt được, những hạn chế trong các hoạt động năm học 2017...