Tags : hoinghi

Chưa được phân loại

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LẦN THỨ 4, KHÓA VI NHIỆM KỲ 2018 – 2020

Nhằm kiện toàn lại bộ máy Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2020. Chiều ngày 07 tháng 05 năm 2020 tại phòng Nghiên cứu 3, Hội nghị Kiện toàn lần thứ 4 đã được diễn ra với sự tham dự của Đ/c Trần Kim Phẳng – Ủy viên […]Read More

Điểm tin

Hội nghị tập huấn cán bộ bộ Đoàn – Hội chủ chốt đã tìm ra nhiều mô hình, giải pháp hay

Nhằm mục đích trang bị nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm triển khai những nội dung trọng tâm đối với công tác Đoàn – Hội cho các cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của cơ sở, Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm […]Read More