Home Tags DaihoiVI

Tag: daihoiVI

Kết thúc phiên làm việc thứ hai Đại hội Đại biểu...

Trong phiên làm việc sáng ngày 16/9/2018, Đại hội đã tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất...