Tags : AUN-QA

Điểm tin

Lễ khai mạc lần đánh giá chất lượng AUN-QA cấp chương trình lần thứ 116, năm 2018 tại IUH

Với mục tiêu hiện nay của các trường Đại học không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University […]Read More