Trang chủ Tags 2018

Tag: 2018

Hội nghị tập huấn cán bộ bộ Đoàn – Hội chủ...

Nhằm mục đích trang bị nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm triển khai những nội dung...

Tổng kết Công tác Đoàn – Hội 2018: Một năm hoạt...

Với mục đích tổng kết cũng như nhìn lại các kết quả đạt được, những hạn chế trong các hoạt động năm học 2017...

Cùng nhìn lại chiến dịch Mùa hè xanh 2018: Nâng cao...

Trải qua gần một tháng (16/6/2018 - 15/7/2018) với chiến dịch "Mùa hè xanh 2018", sinh viên, giảng viên trường Đại học Công nghiệp...