Hội Sinh Viên Trường trường tổ chức tập huấn về mô hình “Một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1 – 2 bạn phấn đấu đạt sinh viên 5 tốt”

Với sứ mạng “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội”, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách.
Trong đó mô hình “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong cả nước nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” được Hội sinh viên trường đặc biệt quan tâm, đã tham mưu tư vấn cho Ban giám hiệu nhà trường phối hợp đồng bộ tuyên truyền đến từng sinh viên.

Chiều ngày 20/8/2020, Hội Sinh Viên Trường trường đã tập huấn về mô hình “Một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1 – 2 bạn phấn đấu đạt sinh viên 5 tốt”, sinh viên được làm việc theo nhóm; mỗi nhóm có mỗi ý tưởng, cách thức triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, trao đổi về phương pháp học tập, các tiêu chí để trở thành sinh viên 5 tốt, nêu những khó khăn và thuận lợi trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thiện bản thân.

Đây là một hoạt động nhằm đẩy mạnh việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhà trường. Qua đó, giúp sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nâng cao được vai trò là những nhân tố tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng và dẫn dắt các sinh viên khác phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Hồ Văn Trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.