Trang chủ Mùa hè xanh

Mùa hè xanh

Các loại biểu mẫu dành cho cơ sở trong chiến dịch tình nguyện Mùa...

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp trường đăng tải các biểu mẫu dành cho cơ sở trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - Năm 2019: Mẫu kế hoạch cấp...

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26...

Xem ở định dạng File PDF Tải file tại đây

Lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh 2019” – Kỷ luật, Hiệu quả, Sáng tạo

Sau hơn hai tháng phát động và thu hút gần 300 lượt chiến sĩ đăng kí. Sáng...

Sôi nổi các hoạt động trong chiến dịch “Mùa hè xanh 2019”

Chiến dịch "Mùa hè xanh 2019" đã diễn ra với sự tham gia cả hơn 200 chiến...