Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội làm công tác kiểm tra Hội Sinh viên trường Năm học 2021 – 2022

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và tạo môi trường giao lưu cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo nguồn nhân sự cho Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội làm công tác kiểm tra Hội Sinh viên trường năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian: 18h ngày 20 tháng 02 năm 2022 (Thứ hai)
 • Địa điểm: Phòng họp v2 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần, số lượng:

 • Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường;
 • Ban Chấp hành các Liên chi Hội;
 • Thành viên phụ trách công tác kiểm tra của cơ sở Hội;
 • Ban Chủ nhiệm/ Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm;

3. Nội dung:

 • Quán triệt cho các cán bộ làm công tác kiểm tra về những nội dung, kiến thức thực hiện công tác kiêm tra, giám sát, nâng cao kiến thức, chuyên môn.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ sở Hội các cấp.
 • Triển khai chuyên đề “Công tác triển khai thực hiện chủ đề năm học “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

4. Yêu cầu:

 • Có mặt đầy đủ, đúng giờ theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
 • Trang phục lịch sự, nghiêm túc.

Hồ Văn Trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.