Ngày hội Sinh viên Sáng tạo & Khởi nghiệp FIS lần...

Hòa vào không khí chung của tuổi trẻ cả nước với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày 26/08/2017 vừa qua, Đoàn...