Hồ Văn Trọng

CLB Tiếng Anh Điểm tin Kỹ năng - Hội nhập Sinh viên 5 tốt

GIAO LƯU SINH VIÊN NGOẠI QUỐC – HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NHẰM GẮN KẾT SINH VIÊN IUH VỚI SINH VIÊN NGOẠI QUỐC

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2020, buổi GIAO LƯU SINH VIÊN NGOẠI QUỐC được thực hiện bởi Khoa Thương Mại & Du Lịch và CLB Tiếng Anh FCT đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhằm tạo cơ hội giao lưu cọ xát, học tập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh […]Read More