Tags : IUH

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2020) – Cần nâng cao vai trò của Hội Sinh viên trong các phong trào

Kiểm điểm, đánh giá, tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2016 – 2018 cũng như quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong nhiệm kỳ V, trên cơ […]Read More

Cùng nhìn lại chiến dịch Mùa hè xanh 2018: Nâng cao hơn nữa phong trào tình nguyện trong sinh viên

Trải qua gần một tháng (16/6/2018 – 15/7/2018) với chiến dịch “Mùa hè xanh 2018”, sinh viên, giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động tình nguyện trong sinh viên. Chiến dịch “Mùa hè xanh 2018” đã diễn ra […]Read More

Lễ khai mạc lần đánh giá chất lượng AUN-QA cấp chương trình lần thứ 116, năm 2018 tại IUH

Với mục tiêu hiện nay của các trường Đại học không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University […]Read More